Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Φως : Τα χρώματα το ορατό φάσμα και τα μήκη κύματος

  • από
Φως : Τα χρώματα το ορατό φάσμα και τα μήκη κύματος

Το φως μπορεί να «ταξιδεύσει» ως κύματα ή σωματίδια, αλλά το φως που βλέπετε εξηγείται καλύτερα από την άποψη των κυμάτων. Τα κύματα έρχονται σε ποικίλα μεγέθη, και τα μεγέθη μετριούνται σε μήκη κύματος. Ένα μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών (ορέων) ή κοιλάδων ενός κύματος.

Καθώς «ταξιδεύει» ένα κύμα στο χώρο, χαρακτηρίζεται με ορισμένη συχνότητα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών του παραμένει σταθερή. Αυτή η σταθερή απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος.

Τα μόνα μήκη κύματος που βλέπετε, είναι το μέρος εκείνο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλμός.

Ορατό φάσμα, το φως που βλέπουμε

Το μήκος κύματος του ορατού φάσματος κυμαίνεται από 400 nm έως 700 nm (δηλαδή από 400 x 10-9m έως 700 x 10-9m). Όλα τα χρώματα που μπορείτε να αντιληφθείτε εμπίπτουν σε αυτό το εύρος.

Το ορατό φως παράγεται από την ανακατανομή των ηλεκτρονίων στα άτομα και στα μόρια. Κάθε υποπεριοχή του ορατού φάσματος προκαλεί στον άνθρωπο την αίσθηση κάποιου συγκεκριμένου χρώματος.

Παρόλα αυτά, τα κύματα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα, όπως τα Ραδιοκύματα, και πολύ μικρότερα όπως οι ακτίνες Γ. Το φάσμα του ορατού φωτός είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού φάσματος των κυμάτων.

Τα φωτεινά κύματα μετρούνται επίσης ανάλογα με τη συχνότητά τους, που είναι πόσα κύματα μπορούν να περάσουν ένα δεδομένο σημείο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Την συχνότητα την μετράμε σε Hz.

Όταν πρόκειται για ορατό φως, τα μάτια σας μπορούν να δουν οτιδήποτε από τα 430 τρισεκατομμύρια Hz, το οποίο καταλαβαίνετε ως κόκκινο. Στα 750 τρισεκατομμύρια Hz το βλέπετε ως βιολετί.

Υπάρχουν και άλλες υψηλότερες συχνότητες που δεν μπορείτε να δείτε, και υπάρχουν χαμηλότερες που επίσης δεν μπορείτε να δείτε.

Το ορατό φως μπορεί επίσης να μετρηθεί με την ενέργεια του. Όλα τα κύματα είναι κατασκευασμένα από ενέργεια και η ποσότητα ενέργειας που περιέχεται σε κάθε κύμα σχετίζεται ανάλογα με τη συχνότητά του. Όσο περισσότερη ενέργεια έχει ένα κύμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα και αντίστροφα.

Όταν πρόκειται για το ορατό φως, το υψηλότερο χρώμα συχνότητας, το οποίο είναι ιώδες, έχει επίσης την περισσότερη ενέργεια. Η χαμηλότερη συχνότητα του ορατού φωτός που είναι το κόκκινο, έχει τη λιγότερη ενέργεια.

Προσεγγιστικά τα μήκη κύματος των διαφόρων χρωμάτων του ορατού φάσματος είναι.

700 έως                630 nm                 Ερυθρό

630 έως                590 nm                 Πορτοκαλί

590 έως                560 nm                 Κίτρινο

560 έως                480 nm                 Πράσινο

480 έως                440 nm                 Κυανό

440 έως                400 nm                 Ιώδες