Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

flas

sense

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρείται η πιο πολύπλοκη δομή στον σύμπαν. ‘Οχι μόνο για τις απεριόριστες ικανότητες του, αλλά και γιατί έχει τη δυνατότητα να αναρωτιέται για την ύπαρξη  του.

Η ταχύτητα του φωτός είναι 299.792.458 m/s (μέτρα το δευτερόλεπτο)